MIN WEBBUTIK

YiXue är en livsfilosofi. Vi är alla ett.

What I write here is translated into English at the bottom of this page.

Jag vill berätta något om min process och min inspirationskälla. Det har varit viktigt för mej att hitta balans och energi i mitt liv och i mitt skapande. I mitt sökande hittade jag för 20 år sedan en mästare och en träningsform, och jag känner tacksamhet över allt jag fått lära mej genom Mästare Wei ling Yi och YiXue kulturen. Genom YiXue metoden har jag lärt mej att använda min högkänslighet och rika kreativitet som en resurs. Förutom att jag använder träningen för min hälsa använder jag den också som ett flöde av energi i allt mitt skapande. 
Jag kan nu äntligen använda min känslighet som en fördel istället för att bli alldeles utmattad och tömd av alla intryck och idéer som alltid flödat i mej.
 
Det oriktade flödet fick jag lära mej
att 
samla i en porlande frisk bäck...

 

Ett citat : “ When we recognize and re-learn the wisdom of the cosmic laws and how to live in harmony with earth and nature, then there will be a fundamental change in life on earth.”
 - Wei Ling Yi

 

  Mästare Wei ling Yi under ett seminarium vid Ales stenar.

YiXuen kulturen bygger på gammal kunskap om hälsa, harmoni och balans för människan, jorden och himlen. Mästare Wei Ling Yi lär ut den här metoden i Europa och USA sedan 1995. YiXue träningen består av enkla övningar för att stärka vår livsenergi, vår Qi och därigenom öka vår självläkningsförmåga. Förutom att ge en bättre hälsa är övningarna även anpassade för att höja vårt medvetande och bidra till vår andliga och mentala utveckling. Yi betyder ONE ( ETT ) och står för det rena kosmiska ursprunget, perfektionen, holismen. Xue betyder undervisning, studier, utforskning och utforskande av sig sjäv. Studier av ONE.

 Jag fortsätter lära mej mer och mer om den balanserande träningsformen genom Mästare Wei Ling Yi och hans undervisning. År av träning, steg för steg. När jag tackade honom för all hjälp jag fått på vägen i att bli frisk och få ro i min själ fick jag svaret ” Det är dig själv du ska tacka, det är du som har gjort arbetet. Jag finns här som en som kan hjälpa på vägen med det jag kan”.....  ungefär så uttryckt. Denna vackra kärleksfulla ödmjukhet. Denna vänlighet. Den behövs. I det lilla , i det stora. Mellan seminarier och resor till vidareutbildning tränar jag med vår träningsgrupp i Ravlunda gamla skola en gång i veckan. Öppen träning för den som vill prova. Klicka på länken till hemsida YiXue Sverige längst ner på sidan om du vill veta hur du kan vara med och träna med oss.
YiXue är en vidareutvecklad form av Qi gong ur det stora Lotussystemet. 

* YiXue uttalas iitshue med betoning på första stavelsen.In peace
Den här sången gjorde jag för att ta med mej till en Lotusfest på utbildningscentret i Nossen, Tyskland. Jag ville göra en sång. 
En sång som ett uttryck för min rofyllda upplevelse av träningen.
This is a song I made to bring to the Lotusfestival in YiXue Education Center in Nossen. 

 

In english

I want to share something about my process and my source of inspiration. It has been important for me to find balance and energy in my life and in my creative work. In my search I 20 years ago found a master and a form of exercise, and I am grateful for all that I have learned from Grandmaster Wei ling Yi and the YiXue culture.Through the YiXue method I have learned how to use my high sensitivity and rich creativity in a better way. I have learned how to use the sensibility as a gift instead of getting exhausted of all the impressions and ideas that always have been following me. In this training I was taught to collect the undirected flow in a healthy rippling stream ...

 
 
 
 

The YiXue culture is based on ancient knowledge of health, harmony and balance for man, earth and heaven. Grandmaster Wei ling Yi is teaching this method since 1995 in Europe and USA.
The YiXue training consists of simple exercises to strengthen our life energy, our Qi and thereby increase our selfhealing capacity. In addition to providing better health, the exercises are also adapted to raise our consciousness as well as our spiritual and mental development. Yi means ONE and stands for the pure cosmic origin, perfection, holism. Xue means study, teaching, exploration and self-experience. Studying the ONE.

I keep on learning more and more about the balancing exercise form YiXue through Master Wei Ling Yi and his teaching. Years of training, step by step. When I thanked him for all the help I received on the way in to get well and get peace of mind, I got the answer “ It’s yourself you should thank, it is you who have done the work. I am here to help you on the road with my knowledge “....... about as expressed.
This beautiful loving humility. This kindness. It is needed. In the small things, in the big things.
Between seminars and trip to the further education I do the training  with our training group in Ravlunda old school once a week.
Open training for those who want to try.
                       

Här är länkar att klicka på om du vill veta mer om YiXue.