Jag är skådespelare och konstnär.
Skapar i bild, skulptur, text, sång, musik och framträdanden för scen.

Det som vill bli berättat bestämmer formen.