Jag är skådespelare och konstnär.
Skapar i bild, skulptur, text, sång, musik och framträdanden för scen.
Det som vill bli berättat bestämmer formen.